Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Notes from a Flower Farm: Decorating With Succulents


Inspired by a family trip to Palm Springs, our floral columnist creates fresh arrangements using succulents. Mixed with seasonal flowers and displayed in old silver containers, this is a whole new take on a trendy group of plants.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου