Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΚΕΔΡΟΣ


Blue Atlas Cedar
Family: Pinaceae
Classification: Conifer
folliage tyle: Evergreen
Sun position:
Water: Moderately moist soils
Hardines:
Max. height:  5 m / 16.4 ft
Max. width: 10 m / 32.8 ft
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου