Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης


Πράσινη Ανάπτυξη δεν ειναι ασφαλώς αποκλειστικά και μόνο οι Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών λυμάτων, τα εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμάτων, τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα ή ο εναλλακτικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Πράσινη Ανάπτυξη είναι ακόμη- και όχι μόνο:

  • Η δημιουργία δημοσίων υποδομών που συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, όπως ο Σιδηρόδρομος και τα Μαζικά Μέσα Σταθερής Τροχιάς, σε αντιδιαστολή με τους οδικούς άξονες.
  • Η ευρεία και κατά το δυνατόν πλήρης κατανόηση της έννοιας της εταιρικής περιβαλλοντικής κοινωνικής ευθύνης σε νέους τομείς, καθώς και η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου καταναλωτισμού, με πολίτες υπεύθυνους και ενημερωμένους.
  • Η αλλαγή στη χρήση των πρωτων υλών και την παραγωγική διαδικασία όλων των προίόντων (από ενα αυτοκίονητομέχρι μια τοστιέρα), καθώς και τα συτήματα συτήρησης, με τη χρήση νέων, καθαρών τεχνολογιών που θα έχουν ως τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Η κατασκευή νέων πράσινων κτιρίων καθώς και η βελτίωση των υφισταμένων με αποτελεσματική θερμομόνωση, ώστε να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια τέτοια στροφή θα τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, αφού εκτιμάταιότι θα δημιουργηθούν πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας στο χώρο της οικοδομής.
  • Η δημιουργία ενός βιώσιμου Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, που στοχευει στην ισόρροπη αποκεντρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της εδαφικής χωρικής συνοχής, ως τρίτου πυλώνα ανάπτυξης, μετά την οικονομική και την κοινωνική συνοχή.
  • Η διαμόρφωση ενός συγχρονου μοντέλου βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, στηριγμένου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το ποδηλάτο , το δίκυκλο, αλλά...και το περπάτημα, με ισχυρά κίνητρα αποτροπής εισόδου των ΙΧ στο κέντρο των πόλεων(αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των αστικών διοδίων, κυρίως για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης).
  • Η ανάπτυξη των δικτύων εμπορευματικών κέντρων- συνδυασμένων μεταφορών (πλοίο-τρένο-αεροπλάνο-αυτοκίνητο), με τελικό στόχο εφοδιαστικές αλυσίδες, στις οποίες η διακίνηση των αγαθών δεν θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στο φορτηγό αυτοκίνητο.
  • Η καθιέρωση βιώσιμης πολιτικής ζήτησης νερού για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος των επόμενων δεκαετιών, ιδιαίτερα αυτού της έλλειψης νερού για άρδευση πιο σπάταλη χώρα του κόσμου σε κατανάλωση νερού, με επενδύσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων από υδατοβόρες καλλιέργειες και από τεράστιες διαρροές νερού που σημειώνονται σε παλαιά αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα.
  • Η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή και κοινωνική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, με συγκεκριμένη και περιφερειακά εξειδικευμένη πρόταση βέλτιστων καλλιεργειών, καθώς και υψηλού επιπέδου σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης των αγροτών.
¨οπως είναι έυκολα κατανοητό τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος του τι σημαίνει ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σε μια σιτορική συγκυρία μετασχηματισμού του αλαζόνα καπιταλισμού σε Πρασινη Οικονομία .

Βασίζεται σε άρθρο του κ. Μανιάτη στον Επένδυτη-δημοσιευμένο και στο βιβλίο του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου