Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ


 
 
...θαυμάστε χιλιάδες φυτά
από όλη την Ελλάδα και
ανακαλύψτε το δρυοδάσος
που προστατεύει τα μυστικά του...

 
 

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (Β.Β.Κ.Κ.) είναι ένας από τους νεώτερους κήπους της Ευρώπης. Βρίσκεται μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου της οροσειράς των Κρουσσίων με πλούσια χλωρίδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.072 φυτικά taxa (είδη και υποείδη). Ο χώρος ανήκει σε μια ζώνη προστατευόμενων περιοχών βάσει διεθνών συμβάσεων (Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους, περιοχές υπό ένταξη στο Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000). Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του ΒΒΚΚ οι προτεινόμενες περιοχές για ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 είναι: Λίμνη Κερκίνη - Κρούσσια - Κορυφές Όρους Μπέλλες, Λίμνη Πικρολίμνη, Υδροχαρές δάσος Μουριών, Λίμνη Δοϊράνη. Ο ΒΒΚΚ - Εργαστήριο ως μέλος της BGCI συμβάλλει αποφασιστικά στη σύσταση ενός Εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων καθώς και στη δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης των Βοτανικών Κήπων της Ελλάδας οι οποίοι ανήκουν σε Δημόσιους Φορείς ή φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Σκοπός ανάπτυξης του βαλκανικού βοτανικού κήπου είναι μεταξύ άλλων και η προστασία φυσικών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν τις πέντε βασικές ζώνες βλάστησης της Ελλάδας. Στον βαλκανικό βοτανικό κήπο δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη, την ταξινόμηση και μελέτη φυτών που υπάρχουν μόνο στα Βαλκάνια. Ακόμη σημαντική είναι και η καλλιέργεια διαφόρων ειδών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της βαλκανικής χλωρίδας.

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει και να απολαύσει την μακεδονική φύση σε ένα περιβάλλον πλούσιο από αυτοφυή φυτά, αλλά και από καταρράκτες, τεχνητές λίμνες, διαμορφωμένα μονοπάτια, ρυάκια, παρατηρητήρια και φυσικά λιβάδια.

Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εδρεύει το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών φυτών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. το οποίο στηρίζει λειτουργικά και ουσιαστικά τους πολυλειτουργικούς χώρους του ΒΒΚΚ. Το Εργαστήριο αποτελεί κέντρο έρευνας, διατήρησης, πολλαπλασιασμού και αξιολόγησης του αυτοφυούς γενετικού υλικού καθώς και εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν την αυτοφυή Βαλκανική χλωρίδα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται αίθουσα εκδηλώσεων εργαστήρια έρευνας και προβολής του γενετικού υλικού καθώς και ερμπάριο (αποξηραμένο φυτικό υλικό). Στον περιβάλλοντα χώρο είναι εγκατεστημένη μητρική φυτεία αυτοφυών ειδών, με φυτά που συλλέγονται κατά τις αποστολές συλλογής, καθώς και το φυτώριο ανάπτυξης αυτοφυών ειδών, με φυτά που παράγονται από πολλαπλασιασμό των ειδών της μητρικής φυτείας. Στο υπάρχον θερμοκηπιακό συγκρότημα εξυπηρετείται ο πολλαπλασιασμός, η σκληραγώγηση και η ανάπτυξη των αυτοφυών ειδών. Το Εργαστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολεία ή ενήλικες. προσφέρονται θεματικές επισκέψεις, πρακτικές δραστηριότητες και ξεναγήσεις.


Μεγάλο ποσοστό των ενδημικών φυτικών ειδών της Ελλάδας είναι σπάνια, τρωτά ή χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα. Για πολλά από αυτά, η ανάγκη προστασίας τους είναι επιτακτική, εφόσον -για οποιοδήποτε λόγο- εάν χαθούν από την Ελλάδα χάνονται από τον πλανήτη.
 

Κήπος των αισθήσεων Υδροχαρής βλάστηση Καταρράκτης - Κήπος των αισθήσεων Φυσική λίμνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου