Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Η τεχνολογία καυασκευής πράσινων στεγών δεν θα μπορέσει ποτέ να διαδοθεί βασιζόμενη μόνο στις αξίες της. Το κοινό, η βιομηχανία και οι ιθύνοντες πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη που προσφέρει η εφαρμογή τους. Αφού ενημερωθούν, οι αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές και οι διαμορφωτές τοπίου θα πρέπει να εργαστούν βάσει κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες χαράζουν οι ιθύνοντες - εκλεγμένοι πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Οι Ιθύνοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου