Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΥΣ

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά οφέλη του οικολογικού ταρατσόκηπου είναι τα παρακατω:
  • Ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας 
  • Αύξηση ισοζυγίου οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα
  • Βελτίωση ποιότητας αέρα
  • Ορθολογική διαχείριση νερού και εξοικονόμηση ενέργειας
Η επιλογή των φυτών, η τοποθέτηση των πιο απαιτητικών σε έδαφος, σε χώρους οπου υπήρχε  μεγαλύτερο βάθος, η κατασκευή ειδικού συτήματος άρδευσης, η πολύ προσεκτική χρήση υλικών μόνωσης, αποστράγγισης, φραγμού υδρατμών και ριζών και η χρήση λιπασματων αργής αποδέσμευσης έχουν ως αποτέλεσμα την εξαιρετική ανάπτυξη του φυτικού υλικού χωρίς άλλα προβλήματα.


Η συνεισφορά των ταρατσόκηπων στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας έχει άμεσες συνέπειες στην υγεί α των ανθρώπων που υποφέρουν από άσθμα και άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ενώ μειώνει άμεσα και άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου