Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Landscaping Roof Terraces

When it comes to design—as long as your roof can bear the load of furniture, foot traffic, and plantings—the sky’s the limit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου