Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ραφιολέπις

Raphiolepis indica 'Springtime'
Rafiolepis, manzanillo, India hawthorn

Raphiolepis indica 'Springtime' 10L decor.


Raphiolepis indica 'Springtime'.


Raphiolepis indica 'Springtime' 10L decor.


Raphiolepis indica 'Springtime' 10L decor.
Raphiolepis umbellata
Yeddo hawthorne, Yedda hawthorne, Indian hawthorne

Raphiolepis umbellata 32L decor.


Raphiolepis umbellata.


Raphiolepis umbellata 3L.


Raphiolepis umbellata 10L decor.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου