Ταντάο Άντο (αυτοδίδακτος αρχιτέκτων) είπε... 

http://www.andotadao.org

 

"Σήμερα οι άνθρωποι ονειρεύονται την άνεση και όχι την ομορφιά...
Ονειρεύονται την άνεση σε υλικά αγαθά και όχι την άνεση σε χρόνο...
Σήμερα φτιάχνουμε σπίτια για να κοιμόμαστε κι όχι για να ζούμε..."


Σχόλια