Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Lavender hedge and pretty foxgloves


 Housetohome.co.uk


lavender hedge and pretty foxgloves The raised garden is a watery palette of blues, silvers and whites, supplied by a lavender hedge and a host of pretty foxgloves.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου