Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

homes and gardens

Outdoor swimming pool

The garden has evolved around the inviting swimming pool. Originally it was for the owners' children, but these days their grandchildren use it. The pool was surrounded by a solid beech hedge, but this has been cut into pillars and shaped into arcs to create a more open feel.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου