Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Αναδάσωση και Αποκατάσταση λατομείων


Αναδάσωση και Αποκατάσταση λατομείων
Η Αττική Οδός, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη παραγωγή εκσκαφής από τα επιμέρους εργοτάξια και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, ξεκίνησε μια προσπάθεια αποκατάστασης (μορφολογικής και περιβαλλοντικής) των διαταραγμένων ανάγλυφων των παλιών λατομικών χώρων. Τελικός στόχος ήταν η αναδάσωσή τους και η δημιουργία προϋποθέσεων ίδρυσης χώρων αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού. Με την εποπτεία του Οργανισμού Αθήνας και των Δασικών Υπηρεσιών, αξιοποιήθηκαν πάνω από 15.000.000 κυβικά των εκσκαφών και αναπλάσθηκαν τα παλιά λατομεία. Αξίζει να τονισθεί ότι μετά το πέρας της αποκατάστασης των λατομικών χώρων δημιουργούνται χώροι υπερτοπικού πρασίνου προς όφελος των κατοίκων των περιοχών αυτών. Στους χώρους αυτούς η τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργεί χώρους περιπάτου και αναψυχής, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου