Το πρώτο ηλεκτρονικό σχολείο πράσινης κατάρτισης!

Μας το ζητήσατε και ανοίγουμε την προσφορά για λίγες μόνο ημέρες! 100€ αντί για 500€ για 8 σεμινάρια, 200 ώρες διαλέξεων στο δικό σας ρυθμό, χιλιάδες σελίδες σημειώσεων και πολλά άλλα οφέλη!

Σχόλια