Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Spirea

Magic Carpet has the most colorful foliage of the three spireas, I love this shrub. In my garden it's about 2 foot tall.
Red foliage in March

April foliage
In June
Fall foliage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου