Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

DIY : Pallet Garden


No matter how tiny your balcony or porch or windowsill is, you can have a garden. This tutorial on creating a planted pallet is inspiring and simple.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου