Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Mικρές ανεμογεννήτριες: Μπαίνουν στη ζωή μας αλλά και στο σπίτι μας…


Δεν τοποθετούνται μόνο σε βουνά και μεγάλο υψόμετρο αλλά και δίπλα στις κατοικίες μας. Μπορεί στην Ελλάδα η χρήση τους να είναι περιορισμένη αλλά πολύ σύντομα θα συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων για τα νοικοκυριά όσο και στην αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) παρουσίασε τη νέα έκδοση του Οδηγού Μικρών Ανεμογεννητριών. Οι μικρές ανεμογεννήτριες, μαζί με τα μεσαία και μεγάλα αιολικά πάρκα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής διότι προσφέρουν πολλαπλά οφέλη.

Δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Περιφέρεια, δίνουν τη δυνατότητα για συμμετοχή των πολιτών στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας αλλά το πιο σημαντικό, συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων για τα νοικοκυριά.

Ο Οδηγός καλύπτει με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ό, τι πρέπει να γνωρίζει αυτός που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει μια μικρή ανεμογεννήτρια. Με τον Οδηγό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση τους, για θέματα σύνδεσης στο δίκτυο όπως και της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Ακόμη είναι σημαντικό να ενημερωθεί για θέματα πιστοποίησης αλλά και ποια είναι τα κατάλληλα σημεία για την τοποθέτηση τους, ανάλογα το αιολικό δυναμικό της περιοχής. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Οδηγός, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ανάγκη για αναλυτική και προσεκτική έρευνα αγοράς, την οποία οφείλει να διενεργεί ο ενδιαφερόμενος.

Παράλληλα, η ΕΛΕΤΑΕΝ (www.eletaen.gr) παρουσίασε την πρώτη έκδοση του Μητρώου Εταιρειών Μικρών Ανεμογεννητριών με εταιρείες που σχεδιάζουν/κατασκευάζουν ή εμπορεύονται/αντιπροσωπεύουν μικρές α/γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου