Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Εγκρίθηκαν 106 προτάσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  πρόγραμμα Εξοικονομώ, υπουργείο Περιβάλλοντος, ΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από τους ΟΤΑ
Εκδόθηκε σήμερα η Υπουργική Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ».

Από τις 191 προτάσεις πρώην Καποδιστριακών Δήμων που κατατέθηκαν, αξιολογηθήκαν θετικά 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκατ. ευρώ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της προώθησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης σχετικών παρεμβάσεων και σε Δήμους που είτε απορρίφθηκαν κατά τα στάδια αξιολόγησης του Προγράμματος, είτε δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας και άμεσης έκδοσης προκήρυξης για νέο Πρόγραμμα.

Η νέα προκήρυξη θα γίνει στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ενώ το ύψος των πόρων που θα διατεθούν, καθώς και οι όροι και η διαδικασία συμμετοχής των Δήμων, θα ανακοινωθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου