Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών για την Ηλιακή ΕνέργειαΗμερίδα για την Ηλιακή Ενέργεια πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 στην Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το European Academies Science Advisory Council (EASAC).
Ο Δρ. Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, παρουσίασε εν συντομία το στρατηγικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας.

Η παρουσίαση του κυρίου Χαβιαρόπουλου εστιάστηκε στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ την επόμενη δεκαετία, τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν, καθώς και το υποστηρικτικό - θεσμικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί προκειμένου να προχωρήσουν τα σχετικά έργα με γρήγορους ρυθμούς και σε ένα ασφαλές και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον.

Ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός επεσήμανε ότι «αν η κλιματική αλλαγή εξελιχθεί με την ένταση που αναμένεται έως το 2050 και το 2100, χωρίς παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η σωρευτική ζημία για την ελληνική οικονομία μέχρι και το 2100 φθάνει τα 701 δισεκ. ευρώ, δηλ. ισοδυναμεί με το τριπλάσιο του σημερινού ετήσιου ΑΕΠ της χώρας».

Ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Χριστοφόρου παρουσίασε το έργο της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, τονίζοντας τις διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις της Επιτροπής στις ακόλουθες ενεργειακές περιοχές:

• εξοικονόμηση ενέργειας,
• ενέργεια και περιβάλλον,
• υλικά για ενεργειακές εφαρμογές,
• πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος και,
• ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα (ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προοπτική ενεργειακού εφοδιασμού).

Τόνισε επίσης ότι από τις τρεις κύριες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για ηλεκτροπαραγωγή, Αιολικών, Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συγκεντρωτικών Τεχνολογιών (Concentrating Solar Power, CSP), η τελευταία δεν έχει ακόμη εισαχθεί στην Ελλάδα, παρά τα πολλά πλεονεκτήματά της και την καταλληλότητά της για τον Ελληνικό χώρο, και κυρίως για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (Κρήτη και Ρόδο).

Ιδιαίτερα ώριμη και καλά τεκμηριωμένη CSP τεχνολογία, είναι τα Κυλινδροπαραβολικά Συστήματα Γραμμικής Εστίας (Parabolic Trough Systems, PTS) τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την Ελλάδα γιατί μπορούν να λειτουργήσουν ως υβριδικά με ορυκτά καύσιμα και να συμπεριλάβουν θερμική αποθήκευση ενέργειας. Η χρήση τους θα επιτρέψει και τη διείσδυση στο δίκτυο μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από άλλες ΑΠΕ οι οποίες έχουν μεγάλη στοχαστικότητα (π.χ., αιολικά πάρκα).

Τέλος, ο καθηγητής κ. Robert Pitz-Paal, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια από Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα του EASAC, τόνισε ότι η Μελέτη σχετικά με αυτά τα Συστήματα εκπονήθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες με ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που ορίστηκαν από τις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από τις Ακαδημίες της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Στην παρουσίαση συζητήθηκαν τα εξής συμπεράσματα: η Συγκεντρωτική Ηλιοθερμική Ενέργεια (ΣΗΕ) έχει τη δυνατότητα να γίνει ανταγωνιστική προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα κατά το χρονικό διάστημα 2020 έως 2030 σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια. Λόγω της ικανότητας της ΣΗΕ να ενσωματώσει θερμική αποθήκευση ενέργειας και να λειτουργήσει ως υβριδικό σύστημα με ορυκτά καύσιμα, η ΣΗΕ μπορεί να παρέχει μια παρόμοια υπηρεσία στο ηλεκτρικό σύστημα ως οι συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων παραδοτέων προμηθειών ενέργειας υψηλής αξιοπιστίας και άλλων υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, η ΣΗΕ μπορεί να επιτρέψει μεγάλα μερίδια στο ηλεκτρικό δίκτυο από άλλες ανανεώσιμες τεχνολογίες με υψηλές διακυμάνσεις (όπως τα αιολικά ή τα φωτοβολταϊκά).

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΣΗΕ είναι γενικά χαμηλές. Οι ΣΗΕ τεχνολογίες είναι συνεπείς με το υψηλό μερίδιο της τοπικής δημιουργικής αξίας η οποία, με τις κατάλληλες επενδύσεις σε δεξιότητες και εγκαταστάσεις παραγωγής, αναμένεται ότι θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το τοπικό όφελος είναι πιο έντονο από ότι για τις άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκών, και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη ιδίως σε χώρες με αυξανόμενη εκβιομηχάνιση, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, τον πλούτο και την τεχνογνωσία. Το γεγονός αυτό καθιστά την τεχνολογία ιδιαίτερα κατάλληλη για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής. Με βάση αυτά τα ευρήματα, εξάγεται ένας αριθμός προτάσεων προς τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου