Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ]

http://www.nomosphysis.org.gr/ 
Αθήνα - Βρυξέλλες, 3/10/2005Το Πρόγραμμα αφορά τη συγκριτική νομική ανάλυση μεταξύ της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου και των Πρωτοκόλλων της και του Kοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου. Γενικός στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να προσφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση των διατάξεων του νομικού συστήματος της Βαρκελώνης στις διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Ειδικότεροι στόχοι της συγκριτικής νομικής ανάλυσης είναι να εντοπιστούν τα όποια κενά υπάρχουν στη Κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με την εφαρμογή των νομικών κειμένων της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων της, να παρουσιαστούν προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν τα τυχόν υφιστάμενα κενά, καθώς και να εντοπιστούν σημαντικές υποχρεώσεις του Κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βαρκελώνης και στα Πρωτόκολλά της. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου