Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ο όρος ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας ( τον σεβασμό προς τον άνθρωπο-την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.


Από τη φύση της η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι δυναμική και συγκλίνει στη διαπίστωση ότι οικονομική ανάπτυξη, κέρδος, κοινωνικές ευαισθησίες και ενδιαφέρον για το περιβάλλον δεν είναι έννοιες αντιφατικές και αντικρουόμενες. Έτσι, στην ορθά εφαρμοσμένη της πρακτική, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί την πεμπτουσία του όρου συλλογικότητα. Και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τις δυσοίωνες τάσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλω να τονίσω ότι οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν ξένα σώματα, αλλά υπάρχουν, λειτουργούν και εξελίσσονται και αυτές μέσα στην κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, αποδεικνύεται ότι όσο πιο πολύ εμπεδώνονται και εφαρμόζονται οι αρχές της κοινωνικής ευθύνης τόσο πιο πολύ συγκλίνουν τα οράματα όλων των θεσμικών -συλλογικών και ατομικών- εκφραστών μιας δομημένης κοινωνίας για ένα περισσότερο υγιές και ελπιδοφόρο αύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου