Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Οικολογική Σήμανση


Τι είναι;
Γιατί είναι σημαντικό;
Οι υπηρεσίες μας
Τα οφέλη σας
Η μεθοδολογία μας
Τι είναι;Top

Τα Οικολογικά ή "Πράσινα" Σήματα (Ecolabels) είναι ένας τρόπος ενημέρωσης του καταναλωτή ή του υπεύθυνου προμηθειών για τις περιβαλλοντικές (αλλά όχι μόνον) επιδόσεις ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Η Οικολογική Σήμανση βοηθάει τους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες και ορθολογικότερες επιλογές, οι οποίες είναι βασισμένες μεταξύ άλλων σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Γιατί είναι σημαντικό;Top

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών για καλύτερη επίδοση των επιχειρήσεων σε θέματα Αειφορίας και Κοινωνικής Ευθύνης, εκφράζεται και μέσω της συνεχώς αυξανόμενης απαίτησης για διαφάνεια και μετρήσιμες αποδείξεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Είναι πλέον διεθνώς αποδεδειγμένο ότι οι σύγχρονοι δικτυωμένοι καταναλωτές έχουν την δύναμη και την πρόθεση να επιβραβεύσουν ή να τιμωρήσουν τις επιχειρήσεις μέσω των αγοραστικών τους επιλογών. Η πιστοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω ενός Οικολογικού Σήματος το καθιστά ελκυστικότερο σε ένα ολοένα αυξανόμενο αγοραστικό κοινό και του παρέχει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αλλων μη πιστοποιημένων προϊόντων.
Οι υπηρεσίες μαςTop

Διεθνώς υπάρχουν σήμερα πάνω από 350 Οικολογικά Σήματα που απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών. Η Close the Loop βοηθά στην επιλογή του Οικολογικού Σήματος που είναι κατάλληλο για τα προϊόντα/υπηρεσίες, καθώς και το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχειρήσης. Το επιστημονικό δυναμικό της Close the Loop υποστηρίζει τις απαιτητικές διαδικασίες για την απόκτησή ενός Οικολογικού Σήματος εφαρμόζοντας εξειδικευμένα εργαλεία, όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής, το Ανθρακικό Αποτύπωμα, το Υδατικό Αποτύπωμα και τα Συστήματα Διαχείρισης. Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των μεθοδολογιών μας εξασφαλίζει την πιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας σας με βάση τα απαιτητικότερα διεθνή Οικολογικά Σήματα.
Τα οφέλη σαςTop

Διασφάλιση πρόσβασης στις οικολογικά ευαίσθητες/απαιτητικές διεθνείς αγορές

Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα προϊόντα/υπηρεσίες σας

Ουσιαστική συμβολή στην στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης και στην Έκθεση Αειφορίας

Υποστήριξη του Πράσινου Μάρκετινγκ

Θωράκιση ενάντια στην "Πράσινη Εξαπάτηση" (Greenwashing)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου