Σεμινάρια ΕΒΕΑ «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «THINK GREEN» - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Σεμινάρια ΕΒΕΑ «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «THINK GREEN» - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Σχόλια