Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2012


Κανονικά η υποβολή αίτησης για αγροτικές επιδοτήσεις στα συνεργεία της Ε.A.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Αγροτική Οικονομία, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφέρεια - Ύπαιθρος, Συνεταιρισμοί

H Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2012.
Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα επιτόπιων επισκέψεων των συνεργείων υπαίθρου:
Για τις Δημοτικές Ενότητες: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ,  ΠΑΛΛΙΚΗΣ
Τρίτη 17 Απριλίου έως Πέμπτη 19 Απριλίου 8:00 – 16:00
στο πρώην Δημαρχείο Ληξουρίου

Για Δημοτικές Ενότητες: ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ, ΟΜΑΛΩΝ  &  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Καθημερινά, έως Παρασκευή 11 Μαΐου 8:00 – 16:00
Στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι

Eυρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, τη γεωργία και την υγιή γήρανση

Δύο νέες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τις πρώτες ύλες, τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγικότηταEυρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, τη γεωργία και την υγιή γήρανσηκαθώς και ένα τετραετές σχέδιο δράσης για την ΕΣΚ της ενεργού και υγιούς γήρανσης, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2011, ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι η αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στους παραπάνω τομείς που έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Οι ΕΣΚ αποτελούν πλατφόρμες συνεργασίες, δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρηματοδότησης και υιοθετούν νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσίδας έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας. Κάθε Σύμπραξη καλείται να επιτύχει έναν φιλόδοξο στόχο έως το 2020 και αναμένεται να αποδώσει αποτελέσματα εντός 1-3 ετών. Οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ καλύπτουν τα ακόλουθα:

ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

Η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, καθώς η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, συνοδευόμενη από απότομη αύξηση της ζήτησης για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. Ταυτόχρονα επιβραδύνεται η αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο λόγω της μείωσης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα, όσο και λόγω της αυξημένης πίεσης στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Συνεπώς, η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο.


Ενημέρωση σχετικά με την εκτροφή σαλιγκαριών και ενημέρωση για την επιδότηση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή και την παραγωγή σαλιγκαριών, θεωρεί αναγκαία την υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγησή τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η επενδυτική δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν, όσο είναι το δυνατό τα πιθανά άστοχα επιχειρηματικά ρίσκα.

Για το σκοπό αυτό, εκπονείται ήδη από τις αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής κείμενο πλαισίου, το οποίο θα καλύπτει με κατευθύνσεις-οδηγίες όλα τα στάδια από την εγκατάσταση και την εκτροφή, έως την εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά.Έως τις 29 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους

Έως τις 29 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας.

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του πενταετής. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται δυο προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Και δεύτερον, να είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός.

Ενημέρωση από pro.com.gr

Επιδοτήσεις από 40% έως 65% για την εκτροφή μεταξοσκώληκα

Καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ μπορεί να εξασφαλίσει, μέσα σε 2 μήνες, μία οικογένεια που θα ασχοληθεί με την εκτροφή μεταξοσκώληκα και θα καλλιεργήσει 20 κουτιά με τον «μεταξένιο» σπόρο.

Οι παραγωγοί μεταξιού χαρακτηρίζουν τη διαδικασία «μαγική» και «θαύμα της φύσης», αφού ένα αβγό μεταξοσκώληκα, μικρό σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, θα μεταμορφωθεί σε κάμπια που τρώγοντας φύλλα μουριάς θα φτάσει σε μέγεθος τον δείκτη και στη συνέχεια θα εκκρίνει από τους δύο μεταξογόνους αδένες του το μετάξι, μέσα στο οποίο θα τυλιχθεί φτιάχνοντας το πολύτιμο κουκούλι. Κάθε κουκούλι κρύβει μέσα του κοντά στα 2.000 μέτρα μεταξωτής κλωστής.

Ο μεταξοσκώληκας θέλει απόλυτο σκοτάδι και ησυχία όταν «πλέκει» το κουκούλι. Στο Σουφλί στον Εβρο υπάρχουν σήμερα οι περισσότερες οικοτεχνίες που ασχολούνται με την εκτροφή μεταξοσκώληκα. Παλαιότερα παραγωγή μεταξιού υπήρχε και σε πολλά νησιά, όπως και στην Πελοπόννησο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασχοληθεί κάποιος με την καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα είναι να διαθέτει τα απαραίτητα μορεολίβαδα, αφού τα φύλλα της μουριάς είναι απαραίτητα για την τροφή του.

Επίσης χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ) επιδοτεί τη σηροτροφία, ενώ μέσα στον Μάρτιο θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα από τον επενδυτικό νόμο.

(Περισσότερα σε επόμενη ανάρτηση)

Financial Solutions: Οι ειδικοί στις αγροτικές επιδοτήσεις και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.Η δράση "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" (Μέτρο 123Α) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς που αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά:
1. Κρέας: ενδεικτικά (σφαγεία, μονάδες τυποποίησης/τεμαχισμού κρέατος, μονάδες παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κ.α.)
2. Γάλα: ενδεικτικά (τυροκομεία, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, μονάδες παραγωγής γιαούρτης κ.α.)
3. Αυγά - Πουλερικά: ενδεικτικά (μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών, πτηνοσφαγεία, μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών κ.α.)
4. Διάφορα Ζώα - Μέλι: ενδεικτικά (μονάδες τυποποίησης-μεταποίησης μελιού, μονάδες παραγωγής προϊόντων με βάση το μέλι κ.α.)
5. Διάφορα Ζώα - Σηροτροφεία, Σαλιγκάρια: ενδεικτικά (μονάδες αναπήνισης κουκουλιών, μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών κ.α.)
6. Δημητριακά: ενδεικτικά (αποθηκευτικοί χώροι, ξηραντήρια δημητριακών, μονάδες επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού, silos κ.α.)
7. Ελαιούχα προϊόντα: ενδεικτικά (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιόλαδου, σποροελαιουργεία κ.α.)
8. Οίνος: ενδεικτικά (οινοποιεία, γραμμές εμφιάλωσης οίνου κ.α.)
9. Οπωροκηπευτικά: το επίπεδο της εμπορίας: ενδεικτικά (μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης διαλογής νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών, ξηρών καρπών κ.α.)
Στο επίπεδο της μεταποίησης: ενδεικτικά (μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας, φρούτων, χυμοποίηση, λαχανικών, ξηρών καρπών, σύκων-σταφίδων κ.α.)
Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Στον τομέα των γεωμήλων (μεταποίηση γεώμηλων με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων κ.α.)
10. Άνθη: ενδεικτικά (ξηραντήρια, εγκαταστάσεις εμπορίας, τυποποιημένα δρεπτά άνθη και γλαστρικά κ.α.)
11. Ζωοτροφές: ενδεικτικά (μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, αποθηκευτικοί χώροι κ.α.)
12. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλαστικού υλικού κ.α.)
13. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κ.α.)
Αναλυτικά τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια ανά τομέα στο Παράρτημα Α και στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σελ. 5-11 στα Σχετικά Αρχεία
Δικαιούχοι των αιτήσεων ενίσχυσης είναι ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:
Ι) Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια της "Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003", σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων)
ΙΙ) Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.
Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους:
με καταδεδειγμένη φερεγγυότητα και οικονομική βιωσιμότητα
που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, την υγιεινή και την εργασιακή ασφάλεια καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης
που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής (όχι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης)
που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ισχύουν και περιγράφονται στην υπαριθμ.165386/1386/1858Β/22-8-2011 Υπ Απόφαση
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης, κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% των διαθεσίμων πιστώσεων και από 5.000.0001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθεσίμων πιστώσεων.
Τα ποσοστά της παρεχόμενης ενίσχυσης κυμαίνονται:
Για την κατηγορία ΙΙ των δικαιούχων, από 20% - 50%
Για την κατηγορία Ι των δικαιούχων, από 35% - 65%
λαμβανομένων υπόψη της Περιφερειακής Ενότητας και του ύψους του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Αναλυτικός Πίνακας των ποσοστών ενίσχυσης αποτυπώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η έναρξη ισχύος της Πρόσκλησης καθώς και η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού, ξεκινά από τις 7/10/2011.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι: Τετάρτη 28/12/2011, ώρα 15:00 μμ.

Τι χρηματοδοτείται:
Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων
προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
αγορά καινούριων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης-μεταποίησης, αγορά οχημάτων για τη μεταφορά ζωϊκών υποπροϊόντων, καθώς και αγορά καινούριων οχημάτων-ψυγείων για τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου
γενικά έξοδα έως 10% του συνόλου του π/υ, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών
δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία σήματος προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος
απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμους (ISO, HACCP)
αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων
κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ., η οποία (ημερομηνία) θα θεωρείται και ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 της υπαριθμ.132480/386/10-3-2001 ΚΥΑ).
Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται:
Αποκλείεται η ενίσχυση επενδύσεων:
για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ
παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού
στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου
που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
που ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000 € ή μεγαλύτερος των 10.000.000 €
που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στο πλαίσιο των ΚΟΑ, όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του παρόντος Μέτρου του ΠΑΑ
επιχειρήσεων που λειτουργούν με την μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας
προβληματικών επιχειρήσεων κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών
υπό σύσταση εταιριών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου