Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 13 Μάιος 2008

α) Το νόημα της εταιρικής ευθύνης.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στη κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνικά υπεύθυνη στάση που διατηρούν εθελοντικά οι επιχειρήσεις, την οποία αποδεικνύουν με την εφαρμογή μιας δέσμης πολιτικών, πρακτικών και προγραμμάτων κοινωνικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας, που εντάσσουν στις δραστηριότητες τους και είναι πέρα από τις νομικές τους υποχρεώσεις τους υποχρεώσεις. Παρόλο που δεν αποτελεί μια καινούργια έννοια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) εξελίσσεται σε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις τις οποίες απασχολεί σοβαρά η βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η ανάμειξη των επιχειρήσεων στην επίλυση ή εξομάλυνση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων αναφέρεται πλέον ως ανάγκη – κυρίως της αδυναμίας των τοπικών φορέων και εθνικών κυβερνήσεων να καλύψουν χωρίς επί πλέον υποστήριξη τα κοινωνικά κενά που εμφανίζονται σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια κοινωνία. Άλλωστε στη σύνοδο της Λισσαβόνας (2000), οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τους εκπρόσωπους των μεγάλων εργοδοτικών φορέων να συνεισφέρουν σε αυτό με σκοπό. Το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις.

Η κατανόηση της σημαντικότητας και η συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης των πολιτών απέναντι σε θέματα όπως το περιβάλλον, η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, η συμπεριφορά απέναντι στη διαφορετικότητα, στους μετανάστες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, είναι κάποια από τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας.

β) Περιβαλλοντικά προγράμματα εταιρειών.

Στην Ελλάδα έχουν δραστηριοποιηθεί αρκετές και μεγάλες εταιρείες στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως:

ΕΡΤ Α.Ε., OTE, INTERAMERICAN, SIEMENS, ALFHA PANK, SUPER MARKET, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ κ.λ.π.

Τα προγράμματα των εταιρειών όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, περιλαμβάνει κυρίως, ανακύκλωση βασικών υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας, νερού, συλλογή μπαταριών κ.λ.π.

Συγκεκριμένα η ΕΡΤ έχει πρόγραμμα ανακύκλωσης τεσσάρων φάσεων: α) Ανακύκλωση βασικών υλικών, β) Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών προς εξοικονόμηση ιδίων πόρων της εταιρείας, γ) Διερεύνηση περισσότερο εξειδικευμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης, προβολή και προώθηση της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής αφύπνισης μέσω της δημοσιότητας και της πρωτοβουλίας δράσεων. δ) Προβολή και προώθηση της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής.

Επίσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ε.Ρ.Τ., θα επεξεργαστούν την ιδέα αλλαγής των λαμπτήρων πυρακτώσεων σε όλα τα κτίρια όπου εδρεύουν υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε.

Στον Ο.Τ.Ε το 2007, μόνο στη περιοχή της Αττικής, ανακυκλώθηκαν περίπου 260 τόνοι χαρτιού. Από την ποσότητα αυτή, 3 τόνοι χαρτιού διατίθενται κάθε μήνα στη μη κυβερνητική οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ. Επίσης σημαντικό είναι το πρόγραμμα για την ανακύκλωση τηλεπικοινωνιακών συσκευών (σταθερών και κινητών,), καθώς και συσκευασιών φάξ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τοποθετήθηκαν ειδικού κάδοι σε 100 ΟΤΕΣΗΟP πανελλαδικά, καθώς και στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, όπου απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής, για το έτος 2007 συγκεντρώθηκαν πάνω από 20 τόνοι τηλεπικοινωνιακών συσκευών.

Μία ακόμη σημαντική δράση του ΟΤΕ είναι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. "Χρησιμοποιούνται ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", ειδικά ηλιακή. Συγκεκριμένα ο Ο.Τ.Ε από το 1994 έχει τοποθετήσει 200 Φωτοβολταϊκά συστήματα, για την τηλεφωνική σύνδεση αγροτικών περιοχών και για την ηλεκτροδότηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε απομακρυσμένες περιοχές.

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Αldemar υλοποιεί από το 2002 το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Mare Verde". Στόχος του προγράμματος είναι η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από ορθές εταιρικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Aldemar προσφέρει το 2% των ετησίων εσόδων της στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριότητες και οργανώνει προγράμματα αναδάσωσης με εθελοντισμό των εργαζομένων, σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

H Alpha Bank αναπτύσσει στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας της φύσης, ανακύκλωσης, εξοικονόμησης νερού κ.α. Η τράπεζα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), υποστηρίζει για έβδομο έτος, ως αποκλειστικός χορηγός, το διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των ακτών και μαρίνων της Ελλάδας με τις "Γαλάζιες Σημαίες", οι οποίες απονέμονται με αυστηρά κριτήρια.

Η Siemens αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας τεχνολογία και συστήματα που εξοικονομούν ενέργεια και δεν μολύνουν το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτική της Siemens, επιτρέπει το σχεδιασμό συσκευών με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών. Οι συσκευασίες αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά σε ποσοστό 96%.

γ) Ευρωπαϊκή Ένωση και Εταιρική ευθύνη:

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλυτέρων πρωτοβουλιών. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική κοινωνική ευθύνη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξη της στην δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έτσι στο πλαίσιο της Ε.Ε., υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μία βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου